หน่วยงาน
หมายเลข
หน่วยงาน
หมายเลข
โรงพยาบาลหลังสวน 077-529999 FAX 077-653210
การเงิน (คุณเปิ้ล) 100, 101 บริหาร (คุณธิติชัย) 102
กลุ่มงานเวช (ห้องตรวจหลังคลอด) 103 งานบริหาร (คุณจิ๋ว) 104
งานพัสดุ (คุณกาญจน์) 105 lab (คุณณาศิส) 106
X-RAY 107 งานบัญชี (คุณอ้อย) 108
CT 1080 ห้องฟัน 109, 406
ห้อง Lab ล่าง 110 OPD ห้องตรวจ 10 แยกโรค 112
OPD ห้องฉัดยา - ทำแผล 9 113 OPD ห้องตรวจ 8 เด็ก 114
OPD ห้องตรวจ 7 115 OPD ห้องตรวจ 6 116
OPD ห้องตรวจ 5 117 OPD จุดซักประวัติสูติ (คุณนาง) 119
OPD ห้องตรวจ 3 สูติ 120 OPD ห้องตรวจ 2 121
OPD ห้องตรวจ 1 122 ห้องบัตร 123
OPD จุดคัดกรอง 124 ห้องยา (คุณจิรัฏฐ์) 125
ห้องการเงินผู้ป่วยนอก 126 ห้องยาผู้ป่วยนอก 127
LR หอผู้ป่วยคลอด 131, 136 ห้องรับบริจาคเลือด 132
OR ห้องผ่าตัด 134, 135 ห้องรวม (Lab ล่าง) 137
ICU หอผู้ป่วยหนัก 138, 800 ธนาคารเลือด(ขอเลือด) 175
OPD ศูนย์เปล 177 ห้องพิเศษตึกเด็กชั้น 2 200
แพทย์แผนไทย ด้านหน้า 201 ห้องพิเศษตึกเด็กชั้น 3 (cohort ward) 205, 305
คลินิก Ari (ทางเดินหายใจ) 207 กลุ่มงานเวช (คุณดำ) 208
ห้องประชุมใหญ่ 302 OPD จุดซักประวัติ Med 303
OPD อายุรกรรม (คุณเปี๊ยก) 303 OPD จุดนัดหน้าห้อง 6 GP 304
เวชศาสตร์ฟื้นฟู (หมอกายภาพ) 307 ตึกบูรณาการชั้น 3 ICU 308
ห้องการเงินผู้ป่วยใน 313 ห้องยาเรื้อรัง 314
ER (ฉุกเฉิน) 400, 401 คลินิกกายภาพบำบัด 402
ตึกบูรณาการชั้น 1 404 ห้องยาผู้ป่วยใน 405
แพทย์แผนไทย ด้านหลัง 408 ห้องถ่ายเอกสาร 409
ห้องบัตร (คุณเจี๊ยบ) 410 กลุ่มงานเวช (ส่งเสริม) 411
ฝ่ายยานพาหนะ 412 ตึกเด็กชั้น 1 414
ตึกชาย 500 โต๊ะคัดกรอง DM/HT (เบาหวาน ความดัน) 503, 504
คลีนิค HT, DM (เบาหวาน ความดัน) 504 ห้องตรวจสอบสิทธิ์ 505, 202
ห้องให้คำปรึกษา (จิตเวช) 507 วัณโรค 507
ห้องเพาะเชื้อ 514 ตึกหญิง 600
ศูนย์ COC (คุณหนึ่ง) 602 พิเศษชั้น5 604
พิเศษชั้น6 605 ไตเทียม 606
ฝ่ายการพยาบาล (คุณวาส) 607 ซักฟอก 608
PP หอผู้ป่วยหลังคลอด 700 ห้องตรวจหลังคลอด 702
ห้องเย็บผ้า 703 ฝ่ายพัสดุ (คุณดี) 704
Sick New Born (หอผู้ป่วยเด็กหลังคลอด) 706 จ่ายกลาง (คุณติ๊ก) 707, 708
งานโภชนาการ 709 งานซ่อมบำรุง 710
ORTHO, HIV 711 คลังยา 712
OPD จุดซักประวัติเด็ก 801 บริหาร (คุณอ้อม) 804
OPD จุดซักประวัติทั่วไป 808 บริหาร (คุณแอน, คุณกิ่ง) 811
ANC ฝากครรภ์ 814, 403 ป้อมยาม 815
ศูนย์คอมพิวเตอร์/IT 955, 413