นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ที่ต้องการเลื่อนนัดคลินิก เบาหวาน ความดันโลหิตสูง

ระบบสำหรับเลื่อนนัดผู้ป่วยคลินิก เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ต้องการเลื่อนนัดรับบริการ
โรงพยาบาลหลังสวนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยข้อมูลที่ท่านได้กรอกเข้ามา โดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขตและใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดต้องถูกให้ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแล้ว โดยในการเก็บนั้นจะทำเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การเลื่อนนัดผู้ป่วยเท่านั้น