ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการชุดแขวนเครื่องมือทางการแพทย์

[ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลหลังสวน

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ๒๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 4

[ประกาศ]จังหวัดชุมพร เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ งบประมาณ ๒๕๖๗) จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ ลบ.ม.

[ประกาศ]จังหวัดชุมพร ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566