ข่าวประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน

[รับสมัครงาน] รับสมัครร้านค้าเพื่อคัดเลือกร้านขายอาหารที่ศูนย์อาหารอิ่มสุขโรงพยาบาลหลังสวน

[รับสมัครงาน] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)รายวัน

[ ขออนุมัติประกาศ ] ส่งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

[รับสมัครงาน] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ

[รับสมัครงาน] รพ.หลังสวนเปิดรับ 3 อัตรา นักกายภาพบำบัด 2 อัตรา พยาบาลวิชาชีพ1 อัตรา

[ประกาศ] รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

[รับสมัครงาน] ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

[สมัครงาน] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน(มีสิทธิ์สอบ)ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและนักกายภาพบำบัด