23 พฤศจิกายน 2563
[ ขออนุมัติประกาศ ] แนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
แนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลด

วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563