2 มิถุนายน 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลหลังสวน - ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตะแพทย์ จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลด

วันที่ : 2 มิถุนายน 2566