15 มิถุนายน 2566
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะฯ
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป - ตำแหน่งพนักงานพัสดุ - ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ - ตำแหน่งพนักงานบริการ - ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด - ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน

ดาวน์โหลด

วันที่ : 15 มิถุนายน 2566