18 กรกฎาคม 2566
[รับสมัครงาน] รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่ง พนักงานเปล
[รับสมัครงาน] รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) - ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 8 อัตรา - ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลด

วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566