18 สิงหาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง (ประเภทจ้างเหมา) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่ง พนักงานเปล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง (ประเภทจ้างเหมา) - ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ - ตำแหน่ง พนักงานเปล

ดาวน์โหลด

วันที่ : 18 สิงหาคม 2566