30 สิงหาคม 2566
[ประกาศ]จังหวัดชุมพร ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ประกาศจังหวัดชุมพร ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

วันที่ : 30 สิงหาคม 2566