28 กันยายน 2566
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ด้วยคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

วันที่ : 28 กันยายน 2566