5 ตุลาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) - ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา

ดาวน์โหลด

วันที่ : 5 ตุลาคม 2566