17 พฤศจิกายน 2566
[รับสมัครงาน] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)ประเภทจ้างเหมา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่ง พนักงานเปล ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ตำแหน่ง
[รับสมัครงาน] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)ประเภทจ้างเหมา - ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 11 อัตรา - ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน 2 อัตรา - ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

ดาวน์โหลด

วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566