3 มกราคม 2567
[ประกาศ] ขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ประเภทจ้างเหมา) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่ง พนักงานเปล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
[ประกาศ] ขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ประเภทจ้างเหมา) - ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 11 อัตรา - ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

ดาวน์โหลด

วันที่ : 3 มกราคม 2567