24 มกราคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ประเภทจ้างเหมา) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานเปล ตำแหน่งพนักงานขับรถ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประเภทจ้างเหมา) - ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ - ตำแหน่งพนักงานเปล - ตำแหน่งพนักงานขับรถ

ดาวน์โหลด

วันที่ : 24 มกราคม 2567