29 มกราคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) ประเภทจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานเปล ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) ประเภทจ้างเหมา - ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา

ดาวน์โหลด

วันที่ : 29 มกราคม 2567