14 มีนาคม 2567
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธาสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเก็บเงิน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธาสุขทั่วไป - ตำแหน่งพนักงานเก็บเงิน จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา

ดาวน์โหลด

วันที่ : 14 มีนาคม 2567