20 พฤษภาคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง (ประเภทจ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงิ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง (ประเภทจ้างเหมาบริการ) - ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ - ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ - ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด - ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม - ตำแหน่ง เภสัชกร - ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ - ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง - ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ดาวน์โหลด

วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567